Kulturpris

Vindafjord kommune ved utval for drift, utvikling og kultur (DUK) kan anna kvart år dele ut ein kulturpris.

  • Prisen kan gjevast til einskildpersonar, grupper eller lag som har gjort ein særleg tenestefull innsats i kommunen innan det utvida kulturomgrepet som også femnar idrett.
  • Alle kan foreslå kandidatar som bur i Vindafjord. Forslaga må vere grunngjevne.
  • Frist for å fremma forslag er 1. juni, og prisen blir tildelt innafor det aktuelle året.
  • Kulturprisen kan delast på fleire.

Nominer kandidat til kulturprisen

Her finn du retningslinjer og oversikt over alle tilskot, prisar og stipend. (PDF, 500 kB)

Kontaktinformasjon

Kultur og læring
E-post

Telefon: 53 65 58 50 eller 53 65 65 63
Besøksadresse: Kultur- og læringssenteret på Sjøplerlo, 2. etasje, Dreganesvegen 40, Ølen sentrum.
Postadresse: Kultur og læring, Rådhusplasssen 1, 5580 Ølen

Opningstid: 08.00 - 15.30 kvardagar

Profilbilde av Norunn Helland
Norunn Helland
Rådgjevar kultur og idrett
Kultur og læring
E-post
Telefon 53 65 65 63
Mobil 47 46 97 59
Profilbilde av Ane Kesia Eide Fatland
Ane Kesia Eide Fatland
Einingsleiar
Kultur og læring
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 48 09 92 51
Mobil 48 09 92 51