Velkomen til Sjøperlo!

Sjøperlo er namnet på det totale bygget som Vindafjord kultur- og læringssenter og Ølen kulturhus driftar kvar sin del av. 

Ellen Marie Hagevik

Vindafjord kommune har bygd eit nytt kultur- og læringssenter i tilknytning til Ølen kulturhus. Det stod ferdig i 2019 og ligg i Ølen sentrum.

For å knytta bygga saman, er det bygd eit felles areal mellom bygga for å skapa ein møteplass der dei ulike funksjonane i kvart av bygga kan dra nytte av kvarandre.

Kontaktinformasjon

Kultur og læring
E-post

Telefon: 53 65 58 50 eller 53 65 65 63
Besøksadresse: Kultur- og læringssenteret på Sjøplerlo, 2. etasje, Dreganesvegen 40, Ølen sentrum.
Postadresse: Kultur og læring, Rådhusplasssen 1, 5580 Ølen

Opningstid: 08.00 - 15.30 kvardagar

Ane Kesia Eide Fatland
Einingsleiar
Kultur og læring
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 48 09 92 51
Mobil 48 09 92 51
Aleksander Vølstad
Undervisningsstilling utan godkjent utda
Skjold barneskule
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 53 65 65 63