Ølen kulturhus

Ølen kulturhus SA står på eigne bein og er ikkje drifta eller økonomisk støtta av kommunen. Kulturhuset er samstundes ein del av Sjøperlo.

Ølen kulturhus blir drifta av eit frivillig arbeidande styre i Ølen Kulturhus SA.

Styret jobbar for å få til arrangement for store og små, handterer utleige, vedlikehald av bygget og økonomien.

Ølen kulturhus si heimeside finn du her