Leige el-piano i kulturskulen?

Til dei som ønskjer å starta opp med piano/keyboard i kulturskulen, men ikkje har eit instrument akkurat no: Me har 6 el-piano med stativ og pedal som me leiger ut for 3 mnd. av gongen.

Pris for leige: kr 250,-. Ta kontakt på kulturskulen@vindafjord.kommune.no dersom du er interessert!