Vikdedal idrettshall

Meir info finn du på

Vikedal bygdahus si heimeside eller Vikedal bygdahus si Facebook-side

Kontaktpersonar

Husvert: Kari Espevoll, mobil 40 47 15 11   

Vaktmeister: Reidar Espevoll, mobil 92 24 90 59 eller e-post: reidar.espevoll@hotmail.no