Ølen idrettshall

Meir info finn du på

Ølen IL si heimeside eller Ølen IL si Facebook-side

Kontaktpersonar

Koordinator for treningstider: Dagny Christophersen, mobil 47 90 04 98

Leige av idrettshallen: Servicetorget, telefon 53 65 65 65

Under finn du prisar for leige av Ølen idrettshall

 

Prisar utleige Ølen idrettshall
Aktivitet Pris
Per time for heile hallen for lag frå andre kommunar opp til 8 timar 555 kroner
Per døgn for heile hallen for lag frå andre kommunar 3730 kroner
Per helg for heile hallen for lag frå andre kommunar 5330 kroner
Cup arrangert av lag eller skular i kommunen, per døgn 1870 kroner
For lag og grupper i frå Vindafjord skal det gjerast eigne avtalar