Interkommunalt utval for idrettssektoren

Vindafjord, Sveio, Tysvær, Karmøy, Haugesund og Bokn er med i utvalet for vårt område.

Utvalet består av to representantar frå kvar kommune, ein politikar og ein frå administrasjonen. Medlemmene blir valde for den kommunale valperioden.

Utvalet sin arbeidsinstruks er:

  • Utreda moglege felles prosjekt innan idrettssektoren.
  • Fremma forslag til investeringsprosjekt.
  • Utvalet har mynde til å avgjera saker innan vedtatte rammer og budsjett.

Kontaktinfo til alle utvalsmedlemmene finn du i denne lenka. (PDF, 197 kB)