Vindafjord frivilligsentral

Frivilligsentralen er ein møteplass som formidlar kontakt mellom folk i lokalmiljøet. Nokon treng hjelp, og andre ønsker å hjelpa.

Frivilligsentralen er ein stad der gleda over å bruka seg sjølv, og gleda av å hjelpa andre, er den betalinga ein får.

Det er berre fantasien som set grenser for kva som kan gjerast frivillig.

Vindafjord frivilligsentral starta 1. januar 2013, og held til i Kultur- og læringssenteret i Sjøperlo. Her i Ølen sentrum disponerer me fine lokale som er godt egna til ulike typar aktivitetar.

Eit av måla våre er å skapa møteplassar for folk i alle aldrar, og å formidla kontakt mellom innbyggarane i Vindafjord.

Frivilligsentralen er bra for menneske som treng å utvida det sosiale nettverket sitt. Ein stad der ein kan få nye vener gjennom ulike aktiviteter.

Kontaktinformasjon

Frivilligsentralen
E-post
Profilbilde av Liva Nesheim Fuglestein
Liva Nesheim Fuglestein
Fagleder
Kultur og læring
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 48 18 40 78
Mobil 48 18 40 78
Profilbilde av Ane Kesia Eide Fatland
Ane Kesia Eide Fatland
Einingsleiar
Kultur og læring
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 48 09 92 51
Mobil 48 09 92 51