PåGlimedBTI konferansen 2024

Vindafjord kommune er ein BTI-kommune, og i den samanheng vert det arrangert ein årleg konferanse «PåGlimedBTI» , der alle som jobbar med barn og unge deltek og høyrer det same. 22.01.24 vert det ny konferanse med Adil Kahn som headliner.