Onsdag 30. november klokka 19.00 tek vikedalsbuen Nils Erik Eide – for mange kjent som musikkartisten Nilsy – turen til Sjøperlo for å vere med på musikkbad. Med seg har han Lasse Jarmer på piano.

I regi av den kulturelle spaserstokken inviterar me til glad`jazz saman med Håvard Ersland Trio i Sjøperlo hall torsdag kl. 11.00.

 

Onsdag 16. november kl. 19.00  blir det jazzmusikk av høg kvalitet med store mengder speleglede og god stemning i Sjøperlo hall. 

 

I år blir det julegåvetre både på Ølen senter og Ølen torg i desember. Her kan innbyggarar i Vindafjord og Etne som har det trongt økonomisk koma med julegåveønske til barn og unge. Dei som vil bidra kan velja eit hjarte og kjøpa inn gåva.

 

 

Målet med tilskotsordninga er å legga til rette for at alle barn og unge skal ha moglegheit til meistring og samfunnsdeltaking. Søknadsfristen er 18. november.

 

 

Søknadsfristen er 16. november klokka 13.00. Nå kan du søka straumstøtte for perioden juli til september 2022.

«Lesebok for folkeskolen» har hatt betydning for nasjonal identitet. Nå kan du oppleva tekstane frå leseboka på ny gjennom ei førestilling med fortelling, opplesing og song.

Mykje folk i Sjøperlo hall då det blei arrangert bokbad med Mirmir Kristjánson og Tom Hetland.

I år er det boka «Mamma er trygda» av Mirmir Kristjánsson som blir delt ut gratis.

Sidan 2015 har biblioteka 1. september feira sin eigen dag – bibliotekdagen. Dagen blei til for å syne fram og markere det breie og viktige tilbodet som biblioteka gjev til samfunnet.

Kultur- og likestillingsdepartementet har fastsett ny forskrift for straumstøtteordninga for frivillige organisasjoner. Lotteri- og stiftelsestilsynet har overtatt forvaltinga av ordninga.