Bilete synar ei opplslått bok og ein kopp.

Det er for mange tid for å nyta late dagar kor ein kan parkera både klokke og kalender og berre ta dagane slik dei kjem. Då kan det vera greitt å veta at biblioteket har ope til vanlege opningstider måndag til laurdag heile sommaren.

Ni personar har omkome så langt i år på vegane i Rogaland.  Det er ein stor auke i trafikkulukker over heile landet.

Kultur- og likestillingsdepartementet har fastsett ny forskrift for straumstøtteordninga for frivillige organisasjoner. Lotteri- og stiftelsestilsynet har overtatt forvaltinga av ordninga.

17. - 27. juni vert det arrangert aktivitetsveke for ungdom i Vindafjord kommune! Aktivitetane er gratis. Aldersgrense: født 2004 - 2010.

 

Bocciakuler

På biblioteket kan du låne bocciasett, utstyr til bordtennis, utstyr til padel, skateutstyr og volleyballar til bruk i aktivitetsparken.

Mange barn har venta med spenning på 1. juni. av ein enkel grunn - då startar lesekampanjen "Sommarles" opp.

Mange barn som spring trimløp.

Etter to magre korona-arrangement, blir det i år Ølmedal Rundt i tradisjonelle former. Med folkefest på Imsland bygdahus, mosjonistklasse, aktiv klasse og barneløp, i tillegg til stort matsal, drøs og god stemning.

Laurdag 7. mai er ein god dag å ta turen til Vindafjordmuseet. Aktivitetsdagen er for folk i alle aldrar som vil sjå museet og utstillingane, og ikkje minst vera med på handverksaktivitetar.

2022 er frivilligheita sitt år, og det blir markert på ulike måtar. Onsdag 4. mai blir det Heftig & frivillig på Ølen kulturhus.

UngTysdag er ein open møteplass for ungdom i Vindafjord frå 7. trinn til og med 2. vidaregåande skule.