Vindafjord og Etne samarbeidar også i år om å arrangera UKM (Ung Kultur Møtes).

 

Leiarar og koordinatorar, som jobbar med barn og unge, var denne veka invitert til eit arbeidsseminar på Stord hotell. Målet var å få på plass ein handlingsplan for vidare forankring av det tverrfaglege arbeidet.

-kva skjer eigentleg på museet når lysa blir slukka og dørene stengde?

I dag arrangerte Vindafjord kommune sin fjerde PåGlimedBTI konferanse i Skjold Arena med Marco Elsafadi som headliner. Han snakka om relasjonar og inkludering, noko som verkeleg fenga dei oppmøtte i salen.

Søknadsfristen er 15. februar klokka 13.00. Nå kan du søka straumstøtte for perioden oktober, november og desember 2022.

Onsdag 16. november kl. 19.00  blir det jazzmusikk av høg kvalitet med store mengder speleglede og god stemning i Sjøperlo hall. 

 

I år blir det julegåvetre både på Ølen senter og Ølen torg i desember. Her kan innbyggarar i Vindafjord og Etne som har det trongt økonomisk koma med julegåveønske til barn og unge. Dei som vil bidra kan velja eit hjarte og kjøpa inn gåva.

 

 

Målet med tilskotsordninga er å legga til rette for at alle barn og unge skal ha moglegheit til meistring og samfunnsdeltaking. Søknadsfristen er 18. november.

 

 

Søknadsfristen er 16. november klokka 13.00. Nå kan du søka straumstøtte for perioden juli til september 2022.

«Lesebok for folkeskolen» har hatt betydning for nasjonal identitet. Nå kan du oppleva tekstane frå leseboka på ny gjennom ei førestilling med fortelling, opplesing og song.