Velferdsteknologi

Dei siste åra har fokus på teknologi også blitt meir aktuelt og relevant i helse- og omsorgstenesta, og omgrepet mange brukar er velferdsteknologi. Velferdsteknologiske tiltak er først og fremst teknologisk assistanse som skal understøtta og forsterka tryggleik og mobilitet.

Kva tilbyr me?

  • Vindafjord kommune er del av eit regionalt samarbeid på Haugalandet, og er med dette underlagt ein prosess som legg føringar for vidare framdrift i høve velferdsteknologi.
  • Velferdsteknologi er ikkje lovpålagt, og heller ikkje eit eige tenestetilbod, men ein får individuell vurdering og vedtak om tiltak som inngår i heimetenesta.
  • Med velferdsteknologi kan kommunen tilby avstandsoppfølging og sørga for automatiske registreringar. Dette kan effektivisera arbeid som i dag er både tidkrevande og til dels invaderande ettersom heimetenesta må fysisk oppsøka kvar enkelt.

Kva kan du gjera sjølv?

Som privatperson kan du og dine pårørande fritt ta i bruk teknologi som kan vera til hjelp i kvardagen. Der fins både smarttelefonar, smartklokker og nettbrett som kan dekka ulike behov. 

Mange nyttar seg av GPS-lokalisering og videochat. Sørg for at du vel eit produkt som er enkelt å ta i bruk.

Produkttips

Invester i eigen tryggleik. Spør gjerne din lokale forhandlar om hjelp.

Status velferdsteknologi i drift per mars 2022

Følgande velferdsteknologi er i drift i Vindafjord kommune:

  • Tryggleiksalarm
  • Røyksensor
  • Dørsensor
  • Multidose-dispenser

Her kan du lesa om multidosedispenserane som er tatt i bruk: medido (utgående modell) og karie (uttalast kæri).

Informasjonsbrosjyre om tenesta tryggleiksalarm (tryggleikspakken) (PDF, 418 kB)

Informasjonsbrosjyre om tenesta medisindispenser (PDF, 375 kB)

Kontaktinformasjon

Tenestekontoret
Telefon 53 65 60 50

Berit Ølfarnes: 53 65 60 50
Monica Stødle Velde: 53 65 60 47

Opningstid
Klokka 08.00 - 15.30

Besøksadresse
Rådhuset, Rådhusplassen 1, 5580 Ølen 

Postadresse
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Trine Sørensen
Leiar
Tenestekontoret
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 53 65 60 48