Velferdsteknologi

Dei siste åra har fokus på teknologi også blitt meir aktuelt og relevant i helse- og omsorgstenesta, og omgrepet mange brukar er velferdsteknologi. Velferdsteknologiske tiltak er først og fremst teknologisk assistanse som skal understøtta og forsterka tryggleik og mobilitet.

Kva tilbyr me?

  • Vindafjord kommune er del av eit regionalt samarbeid på Haugalandet, og er med dette underlagt ein prosess som legg føringar for vidare framdrift i høve velferdsteknologi.
  • Velferdsteknologi er ikkje lovpålagt, og heller ikkje eit eige tenestetilbod, men ein får individuell vurdering og vedtak om tiltak som inngår i heimetenesta.
  • Med velferdsteknologi kan kommunen tilby avstandsoppfølging og sørga for automatiske registreringar. Dette kan effektivisera arbeid som i dag er både tidkrevande og til dels invaderande ettersom heimetenesta må fysisk oppsøka kvar enkelt.

Kva kan du gjera sjølv?

Som privatperson kan du og dine pårørande fritt ta i bruk teknologi som kan vera til hjelp i kvardagen. Der fins både smarttelefonar, smartklokker og nettbrett som kan dekka ulike behov. 

Mange nyttar seg av GPS-lokalisering og videochat. Sørg for at du vel eit produkt som er enkelt å ta i bruk.

Produkttips

Invester i eigen tryggleik. Spør gjerne din lokale forhandlar om hjelp.

Status velferdsteknologi i drift per mars 2022

Følgande velferdsteknologi er i drift i Vindafjord kommune:

  • Tryggleiksalarm
  • Røyksensor
  • Dørsensor
  • Multidose-dispenser

Her kan du lesa om multidosedispenserane som er tatt i bruk: medido (utgående modell) og karie (uttalast kæri).

Informasjonsbrosjyre om tenesta tryggleiksalarm (tryggleikspakken) (PDF, 418 kB)

Informasjonsbrosjyre om tenesta medisindispenser (PDF, 375 kB)

Kontaktinformasjon

Tenestekontoret
Telefon +47 53 65 60 50

Berit Ølfarnes: 53 65 60 50
Monica Stødle Velde: 53 65 60 47

Opningstid
Klokka 08.00 - 15.30

Besøksadresse
Rådhuset, Rådhusplassen 1, 5580 Ølen 

Postadresse
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Trine Sørensen
Leiar
Tenestekontoret
Vindafjord kommune
E-post
Telefon +47 53 65 60 48