Valdtektsmottaket

Valdtektsmottaket til Helse Fonna er eit døgnope akuttilbod som tilbyr undersøking inntil 1 veke etter at overgrepet er skjedd. Tilbodet er gratis.

Kontakt