Førebygging av sjølvmord

Treng du eller nokon du kjenner psykisk helsehjelp raskt? Er det akutt fare for sjølvmord?

  • Ved akutt fare for liv og helse, ring 113
  • Legevakt eller daglegevakt, ring 116 117

Fastlegen

Kan du snakka med fastlegen din om det som er vanskeleg? Fastlegen kan vera den som kjenner deg best.

Veit du ikkje kven som er fastlegen din, finn du det på
Helsenorge.no, byte av fastlege

Vindafjord har tre legekontor:

Ølen legekontor, telefon 53 65 55 00

Vikedal legekontor, telefon 53 65 55 40

Vindafjord legesenter, telefon 52 76 74 00

Her finn du ulike nasjonale hjelpetenester