Hukommelsesteamet

Kva tilbyr me?

 • Kartlegging og utgreiingssamtale i lag med brukar og pårørande.
 • Kartlegging av behov for hjelp.
 • Hjelpemiddel som støttar minnet og som kan gi auka tryggleik.
 • Oppfølging av brukar og pårørande.
 • Rettleiing og råd til pårørande og helsepersonell.

Kvifor demensutgreiing?

 • Ein får utelukka andre sjukdommar som har demensliknande symptom.
 • Det kan settast inn rett tiltak til rett tid.
 • Ein kan legga til rette heimesituasjonen for personen med demens, og for dei pårørande. 
 • Gjera vurderingar av medisinar.

Kontakt hukommelsesteamet

Hukommelsesteamet hjelper til med kartlegging og utgreiing av heimebuande med kognitiv svikt eller symptom på demens. Pasient blir tilvist enten av fastlege eller tenesteutøvar. Ein kan også ta kontakt med hukommelsesteamet utan tilvising.

Brosjyre om hukommelsesteamet (PDF, 623 kB)

Tilbod til personar med svikt i minnet

 • Hukommelsesteam
 • Dagsenter
 • Heimesjukepleie
 • Korttidsopphald ved Vindafjordtunet
 • Langtidsopphald ved Vindafjordtunet

Kontaktinformasjon

Hukommelsesteam
Hukommelsesteamet held til på Vindafjordtunet
E-post
Telefon 53 65 59 05
Mobil 95 90 15 09

Kontortid er torsdag klokka 07.30-15.00

Ansvarlege for hukommelsesteamet:
Hanne G. Øvernes
Anne-Lene Ivesdal

Meir informasjon om hukommelsesteamet kan du lese i denne brosjyra (PDF, 623 kB)