Spørjeundersøking for pårørande

Helse- og omsorgstenestene ønskjer tilbakemelding frå deg som pårørande. Korleis opplever du å bli involvert og ivaretatt?

Forutan direkte kontakt med tenestene eller tenestekontoret, kan de nå gi dykkar tilbakemelding i ei digital undersøking. For delta, klikk på

Pårørandeundersøkinga

Undersøkinga er open til april.

Informasjon om pårørandeundersøkinga