Startlån

Startlån kan vera ein mogleg inngang til bustadmarknaden for husstandar som ikkje får vanleg bustadlån, eller som har vanskar med å bli buande i bustaden sin. Har du låg inntekt kan startlånet kombinerast med bustønad.

Kva tilbyr me?

Vindafjord kommune følger Husbanken sine retninglinjer for startlån.

Les meir på Husbanken sine nettsider.

Korleis søker du?

Søknad om startlån skal sendast digitalt til Husbanken.

Treng du hjelp?

Har du behov for meir informasjon om startlån, eller treng du hjelp til å fylla ut søknad? Ta kontakt med NAV Vindafjord-Etne på telefon 55 55 33 33.

Kontaktinformasjon

NAV Vindafjord-Etne
E-post
Telefon 55 55 33 33

Husk at det ikkje må sendast personsensitive opplysningar på e-post.

Opningstider
Måndag - fredag klokka 12.00-14.00 

Besøksadresse
Rådhuset, Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Postadresse
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Profilbilde av Rune Slotten
Rune Slotten
Teamleiar
NAV
E-post
Telefon 55 55 33 33
Profilbilde av Kristin Tofte
Kristin Tofte
Einingsleiar
NAV Vindafjord-Etne
E-post
Telefon 55 55 33 33