Syn og høyrsel

Kva tilbyr me?
 

Høyrslekontakt

  • Gir råd om bruk av høyreapparat
  • Søka på høyrseltekniske hjelpemiddel

Synskontakt

  • Gir råd og rettleiing internt i kommunen og til brukarane
  • Vera rekvirent på området «syn» i rekvisisjonsordninga

Kontakt

Høyrslekontaktane er tilgjengelege måndagar 08.00 - 15.30. Dei har kontor ved Vindafjordtunet i Nedre Vats.

Synskontakt

 

Kontaktinformasjon

Ann Kristin Tangjerd
Fagarbeider
Korttid/rehab inst ØOS
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 53 65 60 23
Grethe Hustvedt Lærdal
Helsesekretær
Ølen legekontor
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 53 65 55 06
Mobil 94 13 69 57
Tina Günther
Ergoterapeut
Fysio/ergo
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 91 36 87 12