Private fysioterapeutar

Alle dei private fysioterapeutane som er nemnde her, har driftsavtale med kommunen og tek eigenandelar i tråd med det som er informert om under «om tenestetilbodet». Dei tilbyr også anna behandling det kan vera ekstra betaling for. Dette går ikkje inn under frikortordninga.

Ølen fysioterapi på Frisk treningssenter  

Fysioterapeut Georg Feed

  • Har brei erfaring innan allmennfysioterapi. Tilbyr trykkbølgebehandling, elektroterapi og laserbehandling.
  • Har faste gruppetreningar i treningsal, og tilbyr gruppetrening i basseng i periodar.


Fysioterapeut Vegard Lønnheim

  • Brei erfaring innan idrettsrelaterte plager. Tilbyr Dry-needeling.

Heimesida deira finn du her.
 

Vindafjord fysikalske institutt på Vikaneset i Skjold

Fysioterapeut Dag Øverland

  • Har brei erfaring innanfor allmennfysioterapi. Tilbyr nålebehandling.

Fysioterapeut Annett Grünbeck-Manoury

  • Brei erfaring innan fysioterapi, mellom anna innan manuelle teknikkar, Bobath, Neurac og nålebehandling.

Kontakt dei på telefon 52 76 52 20