Fengselshelsetenesta

Vindafjord kommune har ansvar for å drifta fengselshelsetenesta i Sandeid fengsel.

Sandeid fengsel har 88 soningsplasser, og dei innsette har rett på helsetilbod på lik linje med alle innbyggarar i kommunen.

I fengselshelsetenesta jobbar det kommunalt tilsette sjukepleiarar og lege. Alle innsette får tilbod om samtale med sjukepleiar kort tid etter dei startar soninga, og ved behov under soninga.

Kva hjelp vert gitt

Kontakt Sandeid fengsel