Jordmortenesta

Jordmor arbeider med

Kontrollar og rettleiing av gravide

Foreldreførebuande kurs

Barselgrupper

Svangeskapsomsorg

Svangerskapsomsorg er eit kommunalt tilbod til gravide for å bidra til god helse under svangerskapet.

Jordmor har kontor på helsestasjonen på rådhuset i Ølen.

Me kan svara på spørsmål om

  • Familieplanlegging
  • Svangerskap, fødsel og barsel
  • Samtale om svangerskapsavbrot
  • Ettersamtale etter fødsel

Kontakt


Jordmor: Telefon 53 65 56 18  eller mobil 90 26 49 05 måndag, tysdag, onsdag og fredag

Besøksadresse: Helsestasjonen på rådhuset

Postadresse: Jordmortjenesta, Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

E-postjordmor@vindafjord.kommune.no