Jordmortenesta

Jordmor arbeider med

  • Kontrollar og rettleiing av gravide
  • Foreldreførebuande kurs
  • Barselgrupper

Svangeskapsomsorg

Svangerskapsomsorg er eit kommunalt tilbod til gravide for å bidra til god helse under svangerskapet.

Jordmor har kontor på helsestasjonen på rådhuset i Ølen.

Me kan svara på spørsmål om

  • Familieplanlegging
  • Svangerskap, fødsel og barsel
  • Samtale om svangerskapsavbrot
  • Ettersamtale etter fødsel

Kontakt

Jordmor: Telefon 90 26 49 05 måndag, tysdag, onsdag og fredag
Besøksadresse: Helsestasjonen på rådhuset
Postadresse: Jordmortjenesta, Rådhusplassen 1, 5580 Ølen
E-postjordmor@vindafjord.kommune.no