Status på framdrift

Tabellen under blir oppdatert mot slutten av veka og oppsummerer tal på vaksinerte per veke.

Ein er nå i gang i gruppe 7. Det vil seia aldersgruppa 18-44 år med underliggande sjukdommar eller tilstandar. Ein reknar med å vera ferdig med denne gruppa om få veker.

I gruppe 8, dei mellom 55-64 år utan sjukdommar, startar ein med dei eldste. Dei som er født i 1956 vil dei neste to vekene få SMS om å førebu seg på å bestilla time

Tal på vaksinerte i Vindafjord
Dato Dose 1 Dose 2 Ferdig vaksinerte
12.05.21 100 116 821
06.05.21 228 116 705
30.04.21 226 116 589
23.04.21 288 - 473
16.04.21 288 - 473
08.04.21 228 - 473
31.03.21 105 51 473

Spørsmål og svar om vaksine og vaksinering finn du her

Kontaktinformasjon

Vaksinetelefonen
E-post
Mobil 913 03 842

Opningstid vaksinetelefonen
Måndag - fredag, kl. 09.00 - 12.00