Status på framdrift

Vaksineringa av eldre er i gong. Tilgjengelege timar blir lagt ut på Remin. Oppfriskingsdose er anbefalt sjølv du har hatt korona sidan førre dose.

Frå 1. juli 2022 er det anbefalt at personar frå 75 år og eldre, samt sjukeheimsbebuarar, tar ein ny oppfriskingsdose med koronavaksine.  Anbefalinga om ny oppfriskingsdose til denne aldersgruppa gjeld uavhengig om du har gjennomgått sjukdom etter førre dose. 

Det bør vera minimum 3 veker mellom gjennomgått koronasjukdom og ny oppfriskingsdose, men eit lengre intervall vil som regel gi ein betre immunrespons. Har du fått oppfriskingsdose tidlegare, må det ha gått minst 4 månader etter siste vaksinedose før du kan få ny dose.

I første omgang blir dei over 75 år i institusjon og brukarar av heimetenesta prioritert, men det blir tildelt timar fortløpande ut frå kapasitet og tilgang på vaksiner.

Ledige timar

Vaksineringa vil i hovudsak skje på helsestasjonen på rådhuset i Ølen i sommar. 

Tilgjengelege timar er lagt ut på Remin.no. Her er det ledige timar frå veke 30. Husk at du kan bestilla på vegne av andre, eller bestilla time for dine pårørande. 

Det er også mogeleg å ringa vaksinetelefonen, men me gjer merksam på at det kan vera lang ventetid på telefonen. Har du andre spørsmål om vaksine, oppfordrar me til å senda spørsmål på e-post.

Nye grupper i september

Det er varsla at kommunen skal planlegga for vaksinering av aldersgruppa 65 år og oppover, samt personer 18-64 år med underliggande sjukdommar frå 1. september. 

Me planlegg då vaksinering i større skala på kulturhuset i Ølen. Meir informasjon om timebestilling blir lagt ut på nettsida til kommunen når det nærmer seg.

Kontaktinformasjon

Vaksinekontor

Tysdag, onsdag og torsdag kl. 09.00-12.00

E-post: vaksinekontor@vindafjord.kommune.no