Publisert 15.06.2022

Vaksinekontoret er eit tilbod for privatpersonar og lokale bedrifter på heile Haugalandet. Normal drift i forhold til smittevernarbeid i kommunen gir større kapasitet til vaksinearbeid, som reisevaksinering.

Publisert 28.04.2022

Koronakontoret avviklar tilbodet om vanleg koronatesting. Torsdag var siste dag med testing i teltet, som blir tatt ned om kort tid. Det er også slutt på elektronisk timebestilling og innmelding av positiv sjølvtest.

Publisert 26.04.2022

Personar med alvorleg svekka immunforsvar er per i dag anbefalt 3 dosar i grunnvaksinasjonsserien, og i tillegg ein oppfriskingsdose 3 månadar etter dose 3. Personar over 80 år kan velja sjølv om dei vil ha dose 4.

Publisert 28.02.2022
Postitiv hurtigtest.

Koronakontoret har denne veka avgrensa kapasitet på bekreftande PCR-testing og responstid på koronatelefonen. Det er framleis viktig å melda inn positiv sjølvtest elektronisk.

Publisert 18.02.2022
Kommuneoverlege Terje Kleiven

Auka tal innlagte med korona, magesymptom hos barn, høgt sjukefråvær i kommunen, reise utanlands med barn og smittevernråd, er noko av innhaldet i oppsummeringa denne veka.

Publisert 18.02.2022

Den viktigaste beskjeden er at alle som skal ut og reisa sjølv må sjekka reglene for landet dei skal reisa inn i, inkludert reglar for koronasertifikat. Reglane kan vera ulike for landa ein reiser til.

Publisert 12.02.2022

Regjeringa fatta laurdag 12. februar vedtak om endringar i koronatiltaka. Alle endringane gjeld frå kl. 10.00 laurdag 12. februar 2022.

Publisert 11.02.2022

Det er nå stor smitteauke i kommunen, og stor pågang på koronakontoret. Alle som testar positivt på hurtigtest, er sterkt oppfordra til å melda dette inn elektronisk.

Publisert 10.02.2022

Frå mars går kommunen tilbake til vaksinering berre torsdagar. Ein ny type vaksine er nå tilgjengeleg. Føresette kan bestilla vaksine til barn i aldersgruppa 5-11 år, og ein har byrja med dose 4 til prioriterte grupper.

Publisert 07.02.2022

Denne veka blir tilgangen på gratis hurtigtestar utvida til alle bygdene i Vindafjord. På butikken kan du få testar dersom du har symptom eller er nærkontakt.