Publisert 12.05.2021
Åtte damer som utgjorde vaksineteamet 12. mai 2021.

Det er stor pågang på vaksinetelefonen med dette spørsmålet. Mistanke om at andre snik i vaksinekøen går også igjen. Begge deler bidrar til lang ventetid på vaksinetelefonen.

Publisert 12.05.2021

Tysdag ettermiddag blei det stadfesta eit nytt smittetilfelle i Vindafjord. Det dreiar seg om importsmitte ved ei verksemd i kommunen.

Publisert 10.05.2021
Person i fullt smittevernutstyr testar for korona gjennom bilvindauga.

Er du russ og skal på fest, kom til oss og ta ein test! Russen i Vindafjord får nå tilbod om å ta gratis hurtigtest før og etter 17. mai-helga.

 

Publisert 06.05.2021

Første trinn i utviklinga av koronasertifikat i Noreg er klart. Nå kan du sjå din eigen vaksinasjonsstatus og testresultat på helsenorge.no.

Publisert 06.05.2021

I samsvar med regjeringa og folkehelseinstituttet sine føringar gjennomfører kommunelegen kvar veke ei vurdering av risikonivået i Vindafjord kommune knytt til covid-19-pandemien.

  

Publisert 03.05.2021

Frå og med måndag 3. mai er tidsintervallet mellom første og andre dose med koronavaksine endra til 12 veker for dei utan underliggande sjukdommar eller tilstandar.

 

Publisert 30.04.2021
Kommuneoverlege Terje Kleiven

Det er over ein månad sidan siste smittetilfelle i kommunen vår. I skrivande stund kjenner me til eitt nytt tilfelle. Det handlar om importsmitte på arbeidsinnvandrar. Dette er risikoen med eit aktivt næringsliv. Slik det ser ut i dag har me kontroll med tiltak som er igangsett med isolasjon og karantene.

    

Publisert 30.04.2021

Fredag blei det stadfesta eit nytt smittetilfelle i Vindafjord. Det dreiar seg om importsmitte ved ei verksemd i kommunen.

Publisert 30.04.2021
Person blir vaksinert i kulturhuset i Ølen.

Denne veka har 226 fått dose 1 og 116 har fått dose 2. 589 vindafjordingar er fullvaksinerte. Ein vaksinerer nå i gruppe 6. Det er dei med underliggande sjukdommar eller tilstandar i aldersgruppa 45-55 år.

  

Publisert 26.04.2021

Alle i Vindafjord som fekk første dose av AstraZeneca, får no tilbod om Pfizer som dose 2.