Publisert 04.01.2023

Dersom du har høg risiko for å bli alvorleg sjuk av korona, kan det vera aktuelt at du får behandling med tablettar.

Publisert 29.12.2022

Det er mykje smitte av ulikt slag i omløp, og ikkje alltid like lett å veta kva ein er smitta av. I Vindafjord kommune får du gratis sjølvtestar for covid-19 i dei fleste daglegvarebutikkane.

Publisert 26.08.2022

Oppstart av vaksineringa for dei frå 65-74 år er planlagt 1. og 8. september på Sjøperlo.

Publisert 15.06.2022

Vaksinekontoret er eit tilbod for privatpersonar og lokale bedrifter på heile Haugalandet. Normal drift i forhold til smittevernarbeid i kommunen gir større kapasitet til vaksinearbeid, som reisevaksinering.

Publisert 28.04.2022

Koronakontoret avviklar tilbodet om vanleg koronatesting. Torsdag var siste dag med testing i teltet, som blir tatt ned om kort tid. Det er også slutt på elektronisk timebestilling og innmelding av positiv sjølvtest.

Publisert 26.04.2022

Personar med alvorleg svekka immunforsvar er per i dag anbefalt 3 dosar i grunnvaksinasjonsserien, og i tillegg ein oppfriskingsdose 3 månadar etter dose 3. Personar over 80 år kan velja sjølv om dei vil ha dose 4.

Publisert 28.02.2022

Koronakontoret har denne veka avgrensa kapasitet på bekreftande PCR-testing og responstid på koronatelefonen. Det er framleis viktig å melda inn positiv sjølvtest elektronisk.

Publisert 18.02.2022

Auka tal innlagte med korona, magesymptom hos barn, høgt sjukefråvær i kommunen, reise utanlands med barn og smittevernråd, er noko av innhaldet i oppsummeringa denne veka.

Publisert 18.02.2022

Den viktigaste beskjeden er at alle som skal ut og reisa sjølv må sjekka reglene for landet dei skal reisa inn i, inkludert reglar for koronasertifikat. Reglane kan vera ulike for landa ein reiser til.

Publisert 12.02.2022

Regjeringa fatta laurdag 12. februar vedtak om endringar i koronatiltaka. Alle endringane gjeld frå kl. 10.00 laurdag 12. februar 2022.