OU midlar til leiarutvikling i barneverntenesta

Barnevernet har fått tildelt 70.000 kroner til leiarutvikling i tenesta. Desse skal brukast på eit program frå KS konsulentane. 

Cheryl Holt frå Pixabay

Seniorrådgiver Svein Sivertsen, som også er fagansvarlig for barnevern i KSK, skal halda kursrekkja som går over heile 2023.

Her kan du lese meir om opplegget