Av-og-til

Vindafjord kommune er ein Av-og-til kommune. Einingsleiar helse, Maren T. Hustoft koordinerer arbeidet med Av-og-til i kommunen.

Generalsekretær i Av-og-til,  Ragnhild Kaski til venstre, saman med Maren T. Hustoft. - Klikk for stort bileteGeneralsekretær i Av-og-til, Ragnhild Kaski til venstre, saman med Maren T. Hustoft.

I mars deltok Maren T. Hustoft på årets Av-og-til konferanse, saman med Bjørg Stokland og Stine Hamre frå helsestasjon og skulehelsetenesta.

Av-og-til er ein organisasjon som jobbar for godt alkovett, der alkohol kan utgjera ein risiko for seg sjølv og andre. Gjennom året har Vindafjord ulike kampanjar knytt til tema godt alkovett.

Har du spørsmål, eller ønsker du å engasjera deg i dette arbeidet, ta kontakt med Av-og-til koordinator Maren T. Hustoft.

Nettlenke til Av-og-til lokalt  

Nettlenke til Av-og-til