Har du 2-3 timar i veka du kan bruka til å lysa opp kvardagen til andre? Heimetenesta ytre sone er på jakt etter støttekontaktar til ei kvinne og ein mann.

Kompetanseløftet for spesialpedagog og inkluderande praksis startar førprosjekt denne veka, så nå er me i gong! 

Oppstart av vaksineringa for dei frå 65-74 år er planlagt 1. og 8. september på Sjøperlo.

Hender med ringar av løvetann.

Familieteamet tilbyr gratis foreldrekurs til foreldre som har barn i alderen 4-10 år. Foreldrerettleiingsprogrammet heiter circle of security-parenting (COS-P). På norsk kallar me det tryggleikssirkelen. 

Hendinga i Oslo 25. mai gjer noko med oss alle. Treng du nokon å snakka med?

Denne flotte gjengen og koronakontoret takkar i dag for seg etter 2,5 år med pandemiarbeid. Over 18.000 dosar koronavaksine er sett, og over 10.000 testar er tatt.

Vaksinekontoret er eit tilbod for privatpersonar og lokale bedrifter på heile Haugalandet. Normal drift i forhold til smittevernarbeid i kommunen gir større kapasitet til vaksinearbeid, som reisevaksinering.

Folkehelseinstituttet er bekymra for den låge dekninga av pneumokokkvaksine blant eldre og personar med underliggande sjukdom. Dei oppfordrar fleire til å beskytta seg mot sjukdommen. Nå er det kort tid igjen for dei som vil ha vaksinen gratis.

Familie

Helsestasjonen i samarbeid med familieteamet tilbyr gratis foreldrekurs til førstegongsforeldre som har barn i alderen 6 månader til 3 år. Du treng ikkje oppleva foreldrerolla som vanskeleg, eller at barnet ditt har behov for noko spesielt, for å delta.

 

Mange vaksne vil kosa seg med alkohol, også når dei er saman med barna. Mange barn synes det er heilt greitt, men kvar går eigentleg grensa?