Onsdag 25. og torsdag 26. januar er helsestasjonen stengt. Då er alle tilsette på kurs.

I dag arrangerte Vindafjord kommune sin fjerde PåGlimedBTI konferanse i Skjold Arena med Marco Elsafadi som headliner. Han snakka om relasjonar og inkludering, noko som verkeleg fenga dei oppmøtte i salen.

Måndag 23. januar arrangerer kommunen den årlege "PåGlimedBTI konferansen" i Skjold arena. I år med Marco Elsafadi som hovudattraksjon, der han skal snakka om inkludering, relasjon og samhandling.

Kompetanseløftet for spesialpedagog og inkluderande praksis er godt i gong i Vindafjord. For tida vert det jobba med kartlegging i ein forprosjektfase som skal ende opp i ein søknad om nye midlar til laget rundt barn og unge. 

 

Dersom du har høg risiko for å bli alvorleg sjuk av korona, kan det vera aktuelt at du får behandling med tablettar.

Jente på 11 år som likar godt å lesa, gå på kino, laga mat og halda på med hobbyaktivitetar, treng vaksen støttekontakt som kan finna på kjekke aktivitetar med henne.

Familie

Helsestasjonen i samarbeid med familieteamet tilbyr gratis foreldrekurs til alle foreldre som har barn under skulealder. Kurset passar for alle. Du treng ikkje oppleva foreldrerolla som vanskeleg, eller at barnet ditt har behov for noko spesielt for å delta. Kursstart er utsett frå 3. januar til 7. februar. 

 

I 2022 tredde barnevernsreforma i kraft. Føremålet er at barn som treng det, skal få hjelp til rett tid. Kommunane får eit større ansvar for barnevernet, og det førebyggjande og tverretatlege samarbeidet må styrkast. 

Det er mykje smitte av ulikt slag i omløp, og ikkje alltid like lett å veta kva ein er smitta av. I Vindafjord kommune får du gratis sjølvtestar for covid-19 i dei fleste daglegvarebutikkane.

Mange vaksne vil kosa seg med alkohol i jula, også når dei er saman med barna. Barn merkar det raskt når vaksne drikk alkohol, men kvar går eigentleg grensa?