Fylkesvegar

Rogaland fylkeskommune har ansvaret for fylkeskommunale vegar.

Feil skal meldast til Vegtrafikksentralen på telefon 175

Komplett liste over fylkesvegar i Vindafjord

 • Saudavegen, Fv 46
 • Sandeidvegen, Fv 514
 • Bjoavegen, Fv 543
 • Tørsdalsvegen, Fv 4740
 • Raunesvegen til AF sitt opphoggingsanlegg på Raunes, Fv 4742
 • Stokkastrandsvegen fram til krysset med  Stokkadalsvegen, Fv 4744
 • Blikravegen, Fv 4746
 • Dalavikvegen, Fv 4734
 • Dreganesvegen til Hamre, Fv 4760
 • Helgelandsvegen, Fv 4748
 • Haukakvamsvegen, Fv 4750
 • Movegen til Ørnes bru, Fv 4752
 • Movegen frå Ørnes bru, Fv 4754
 • Fjellgardsvegen, Fv 4752
 • Eikelandsvegen, Fv 4756
 • Ølmedalsvegen, Fv 4758
 • Vikevegen, Fv 4736
 • Solheimsvegen, Fv 513
 • Haraldseidvågen, Fv 4738