Vassmålar

Alle næringseigedomar og gardshus skal ha vassmålar. Du kan også ha vassmålar dersom du ønskjer det, eller kommunen kan kreva at du installerer vassmålar.

Ta kontakt med røyrleggar for installasjon. Du betaler leige for vassmålaren til kommunen, og må dekka installasjonskostnadane sjølv.

Røyrleggar må gi melding til kommunen om at målar er installert på eige skjema. Ta kontakt med kommunaltekniske tenester på e-post va@vindafjord.kommune.no for å få skjemaet.

Alle som har installert målarar må rapportera forbruk årleg. Du vil få eit rapporteringskort tilsendt i desember.

Gebyr

Sjå Vindafjord kommune sitt taksthefte (PDF, 429 kB). Trykk Ctrl + F for å søka i dokumentet.

Hovdudplan for vassforsyning (PDF, 35 MB)

Hovudplan for avløp (PDF, 2 MB)

Kontaktinformasjon

Linda Rødne
Konsulent kommunale avgifter
Kommunaltekniske tenester
E-post
Telefon 53 65 61 09
Hildbjørg Fludal
Ingeniør veg, vatn og avløp
Kommunaltekniske tenester
E-post
Telefon 53 65 61 03
Mobil 992 35 550
Marit Øverland Ilstad
Einingsleiar
Kommunaltekniske tenester
E-post
Telefon 53 65 61 02
Mobil 416 99 045