Vassmålar

Alle næringseigedomar og gardshus skal ha vassmålar. Du kan også ha vassmålar dersom du ynskje det, eller kommunen kan krevja at du installerar vassmålar.

Ta kontakt med røyrleggar for installasjon. Du betalar leige for vassmålaren til kommunen, og må dekka installasjonskostnadane sjølv. Merk: ved installasjon av vassmålar bør det også installerast ekspansjonskar for å unngå drypp frå tryggleiks ventil på varmtvannsberedar. 

Røyrleggar må gi melding på eige skjema til kommunen om at målar er installert. 

Innmelding av installert vassmålar

SMS-løysing for avlesing av vassmålarstand

Vindafjord kommune har tatt i bruk SMS-løysing for å innhenta vassmålarstand.

Abonnentar som har installert vassmålarar vil få tilsendt ein SMS som dei kan svara på, og der dei kan legga inn avlesinga. Dette vil bli enklare og meir effektivt for både innbyggjarar og sakhandsamar hos Vindafjord kommune.

Gebyr

Sjå Vindafjord kommune si gebyrliste.

Hovudplan for vassforsyning (PDF, 35 MB)

Hovudplan for avløp (PDF, 2 MB)

Kontaktinformasjon

Profilbilde av Sonia Kirsten S.  Lie
Sonia Kirsten S. Lie
Konsulent kommunale avgifter
Kommunaltekniske tenester
E-post
Telefon 90 70 12 19
Profilbilde av Hildbjørg Fludal
Hildbjørg Fludal
Ingeniør
VAR Område
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 53 65 61 03
Mobil 99 23 55 50
Profilbilde av Berit Fyljesvoll Haugsland
Berit Fyljesvoll Haugsland
Einingsleiar
Kommunaltekniske tenester
E-post
Mobil 91 35 04 68