Vasskvalitet

Det blir teke vassprøvar av alle vassverk kvar månad.

Du kan få analyseresultat ved å senda ein e-post til va@vindafjord.kommune.no.

Hugs å opplysa om kva vassverk og kva månad du ønsker informasjon om.