VA-norm

VA-normen (vatn og avløp) er utarbeida som ei fellesnorm for fleire kommunar i Rogaland. 

Norma inneheld krav som blir stilt til prosjektering, utføring, drift og vedlikehald av kommunaltekniske vatn- og avløpsanlegg.

Les VA-normen her

Kontaktinformasjon

Profilbilde av Berit Fyljesvoll Haugsland
Berit Fyljesvoll Haugsland
Einingsleiar
Kommunaltekniske tenester
E-post
Mobil 91 35 04 68
Profilbilde av Hildbjørg Fludal
Hildbjørg Fludal
Ingeniør
VAR Område
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 53 65 61 03
Mobil 99 23 55 50