VA-norm

VA-normen (vatn og avløp) er utarbeida som ein fellesnorm for fleire kommunar i Rogaland. 

Normen inneheld krav som vert stilt til prosjektering, utføring, drift og vedlikehald av kommunaltekniske vatn- og avlaupsanlegg.

Les VA-normen her

Kontaktinformasjon

Hildbjørg Fludal
Ingeniør veg, vatn og avløp
Kommunaltekniske tenester
E-post
Telefon 53 65 61 03
Mobil 992 35 550