Matavfallskvern

Det er forbode å sleppa oppmalt matavfall ut i det offentlege avløpsnettet.

Matavfallskvern er ikkje difor lov å bruka der det er kommunalt avløpsnett.