Hovudplan for vassforsyning og avløpshandtering

Hovdudplan for vassforsyning (PDF, 35 MB)

Hovudplan for avløp (PDF, 2 MB)