Bustadtomter

I Vindafjord kan du bygga og bu på både kommunale tomter, tomter forvalta av private firma eller Vindafjord tomteselskap.

Min bit – Vindafjord tomteselskap

Vindafjord Tomteselskap AS er eit sjølvstendig føretak i Vindafjord kommune som har som føremål å driva med kjøp og sal av fast eigedom. 

Ta kontakt med Morten Helland.

Eksterne tomteselgarar

Kontakt Vindafjord Tomteselskap som har godt oversikt.

Nyttige lenker

Gebyr

Ved kjøp, sal og bygging kjem det til ulike gebyr, som til dømes tinglysingsgebyr, oppmålingsgebyr og tilkoplingsavgift.

Dei to sistnemnde og andre gebyr, finn du i Vindafjord kommune sitt taksthefte (PDF, 429 kB). Trykk Ctrl + F for å søka i dokumentet.

Kontaktinformasjon

Vindafjord Tomteselskap AS
E-post
Mobil 458 65 508

Kontaktperson: Morten Helland

Linda Nordtveit
Ingeniør kommunale bygg og eigedom
Kommunaltekniske tenester
E-post
Telefon 53 65 61 06
Mobil 412 13 742
Marit Øverland Ilstad
Einingsleiar
Kommunaltekniske tenester
E-post
Telefon 53 65 61 02
Mobil 416 99 045