Bustadtomter

I Vindafjord kan du bygga og bu på både kommunale tomter, tomter forvalta av private firma eller Vindafjord tomteselskap.

Min bit – Vindafjord tomteselskap

Vindafjord Tomteselskap AS er eit sjølvstendig føretak i Vindafjord kommune som har som føremål å driva med kjøp og sal av fast eigedom. 

Ta kontakt med Morten Helland.

Eksterne tomteselgarar

Kontakt Vindafjord Tomteselskap som har godt oversikt.

Nyttige lenker

Gebyr

Ved kjøp, sal og bygging kjem det til ulike gebyr, som til dømes tinglysingsgebyr, oppmålingsgebyr og tilkoplingsavgift.

Dei to sistnemnde og andre gebyr, finn du i Vindafjord kommune si gebyrliste.

Kontaktinformasjon

Vindafjord Tomteselskap AS
E-post
Mobil 45 86 55 08

Kontaktperson: Morten Helland

Profilbilde av Berit Fyljesvoll Haugsland
Berit Fyljesvoll Haugsland
Einingsleiar
Kommunaltekniske tenester
E-post
Mobil 91 35 04 68