Vakttelefonar

Straum, vatn og kloakk

Straum, vatn og kloakk
Eining eller leverandør Telefonnummer
Vakttelefon drift vatn og kloakk 48 09 92 53
Når straumen går: Haugaland Kraft 98 70 52 71
Nødtømming av septiktank og tett tank i helger og etter stengetid 98 29 83 66
Tømminga av septiktank og tett tank dagtid: HIM 52 76 50 50