Kommunale avgifter

Kommunale avgifter blir fakturert i 4 terminar.

Forfallsdato

  • Termin 1 - 28. februar
  • Termin 2 - 31. mai
  • Termin 3 - 31. august
  • Termin 4 - 30. november

 

Kontaktinformasjon

Marit Øverland Ilstad
Einingsleiar
Kommunaltekniske tenester
E-post
Telefon 53 65 61 02
Mobil 416 99 045
Hildbjørg Fludal
Ingeniør VAV (vatn, avløp og veg), saksbehandling
Kommunaltekniske tenester
E-post
Telefon 53 65 61 03
Mobil 992 35 550