Ord og uttrykk

Enkelte ord og uttrykk vert ofte gjentatt i byggeprosessen. Her får du ei forklaring på eit utval av desse.