Byggereglar

Byggeskikk

Informasjon og rettleiing om god byggeskikk

Tal på etasjar

Byggteknisk forskrift (TEK17) med rettleiing

Aktuelle lovar

Kontaktinformasjon

Magne Nagell Bjordal
Seniorrådgjevar jurist
Areal og forvalting
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 53 65 61 39
Jonny Hetleflåt
Rådgjevar
Areal og forvaltning
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 90 61 32 90
Mobil 90 61 32 90
Aage Vee
Rådgiver
Areal og forvaltning
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 90 58 73 57
Mobil 90 58 73 57
Kristian Reitan
Rådgiver
Areal og forvaltning
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 53 65 61 14