Byggereglar

Byggeskikk

Informasjon og rettleiing om god byggeskikk

Tal på etasjar

Byggteknisk forskrift (TEK17) med rettleiing

Aktuelle lovar

Kontaktinformasjon

Aage Vee
Rådgjevar byggesak
Areal og forvaltning
E-post
Telefon 53 65 61 28
Magne Nagell Bjordal
Seniorrådgjevar jurist
Areal og forvaltning
E-post
Telefon 53 65 61 39