Gebyr for feiing og tilsyn

Faktura for feiing og tilsyn blir sendt ut av Vindafjord kommune.

Sjå Vindafjord kommune si gebyrliste.

Spørsmål om feiing og branntilsyn skal rettast til

Haugaland Brann og Redning IKS