Renovasjon

I Vindafjord kommune er det Haugaland Interkommunale Miljøverk, HIM, som tar seg av renovasjon på vegne av kommunen.

Tømmekalender

Klikk her for å søka i tømmekalenderen

Avfallsposar

Rutinar når det gjeld utlevering av matavfallssekkar og plastretursekkar. 

Treng du nye plastretursekker knyter du ein plastpose på papirbeholdaren.

Treng du nye bioposar knyt du ein biopose på matavfallsbeholdaren.

Husk å gjera dette før du bruker den siste posen eller sekken. Posen blir levert når den aktuelle beholdaren blir tømt. Når du har fått ny leveranse er det viktig at du fjerner posen du har knytta på beholdaren. 

Bioposar og plastretursekkar kan også hentast i kommunens servicetorg eller på HIM sine anlegg.

Grøne søppelsekkar for ekstra restavfall

I periodar når du har meir avfall enn det er plass til i behaldaren, er ekstrasekken frå HIM eit godt alternativ. Den er meint for restavfall og har eigen farge og påtrykk.

På tømmedagen for restavfall kan du setta fram så mange av desse sekkane du vil, og renovasjonsbilen vil ta dei med.

Denne kan kjøpast i kommunens servicetorg eller på HIM sine mottak.

Pris avfallsposar
Antal Pris
1 sekk Kr. 40
1 rull Kr. 400

Meir informasjon finn du på nettsidene til HIM

Renovasjonsavgift

Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM) fakturerer for renovasjon og slamtømming etter eige oppsett. Spørsmål knytta til fakturering skal rettast direkte til HIM.

Fritak for renovasjon eller slamtømming

Vil du søka om fritak for renovasjon eller slamtømming, bruk HIM sitt kontaktskjema.  

Kontaktinformasjon

Haugaland Interkommunale Miljøpark IKS
E-post
Telefon 52 76 50 50

Besøksadresse
Haraldseidvågen 288, 5574 Skjold