Forsøpling

Meld frå

Lever avfallet ditt på rett stad

Det er forbode å forsøpla. Du har eit ansvar for at søppel blir levert til rett stad.

  • Be handverkaren som pussar opp hos deg om å levera avfallet på eit godkjent avfallsmottak.
  • Det er gratis å levera brukte elektriske varer på butikkar som sel desse.
  • Husk at du som grunneigar kan bli halde ansvarleg for dumping på din eigedom. Sett opp bom for å hindra at folk køyrer inn og dumpar søppel

Vil du rydda?

Kommunen har søppelsekker og hanskar til utdeling på rådhuset i Ølen og på teknisk bygg i Sandeid om du ønsker å arrangera lokale ryddeaksjonar.

Kontaktinformasjon

Kommunaltekniske tenester
E-post

Besøksadresse:
Østbøvegen 2, 5585 Sandeid

Postadresse:
Rådhusplassen 1, 5580 Ølen

Profilbilde av Berit Fyljesvoll Haugsland
Berit Fyljesvoll Haugsland
Einingsleiar
Kommunaltekniske tenester
E-post
Mobil 91 35 04 68
Profilbilde av Hildbjørg Fludal
Hildbjørg Fludal
Ingeniør
VAR Område
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 53 65 61 03
Mobil 99 23 55 50