Om oss

Vaksenopplæringa i Vindafjord held til i Kultur- og læringssenteret i Sjøperlo i Ølen sentrum. Sjøperlo ligg tvers over vegen for Ølen vidaregåeande skule. 

Om oss

Vaksenopplæringa tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar, samt grunnskuleopplæring for vaksne.

Det er per januar 2023 til saman 53 deltakarar på norsk og samfunnskunnskap og grunnskule for vaksne.

Administrativt er vaksenopplæringa ei avdeling under eining Kultur og læring. 

Følg oss gjerne på Facebook

Tilsette

Tilsette ved Vaksenopplæringa
Stilling Namn
Avdelingsleiar Sigrid Vestbø
Lærar Anne Nesheim Myhre
Lærar Monica Haugan
Lærar Venke Lothe
Lærar Frode Sortland
Lærar Thorleif M. Svanæs
Lærar Nina Karin Ramsfjell
Lærar (vikar) Anita Skeie Vormestrand

Kontaktinformasjon

Vaksenopplæringa
E-post
Telefon 53 65 58 51

Besøksdresse: 
Kultur- og læringssenteret på Sjøperlo, 2. etasje.
Dreganesvegen 40                
5580 Ølen

Postadresse:
Vindafjord vaksenopplæring
Rådhusplassen 1
5580 Ølen

Sigrid Vestbø
Fagleder
Vaksenopplæring
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 53 65 58 51
Mobil 41 57 94 31
Ane Kesia Eide Fatland
Einingsleiar
Kultur og læring
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 48 09 92 51
Mobil 48 09 92 51