Om oss

Vaksenopplæringa i Vindafjord held til i Kultur- og læringssenteret i Sjøperlo i Ølen sentrum. Sjøperlo ligg tvers over vegen for Ølen vidaregåeande skule. 

Om oss

Vaksenopplæringa tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar, samt grunnskuleopplæring for vaksne.

Det er per januar 2021 til saman 48 deltakarar på norsk og samfunnskunnskap og grunnskule for vaksne

Administrativt er vaksenopplæringa ei avdeling under eining Kultur og læring. 

Følg oss gjerne på Facebook

Tilsette

Tilsette ved Vaksenopplæringa
Stilling Namn
Avdelingsleiar Sigrid Vestbø
Lærar Anne Kristin Hafstad
Lærar Monica Haugan
Lærar Randi Maurangsnes
Lærar Frode Sortland
Lærar Thorleif M. Svanæs
Lærar Nina Karin Ramsfjell
Lærar Venke Lothe
Lærar (vikar 2020/2021) Hilde Synnnøve Harboe

Kontaktinformasjon

Vaksenopplæringa
E-post
Telefon 53 65 58 51

Besøksdresse: 
Kultur- og læringssenteret på Sjøperlo, 2. etasje.
Dreganesvegen 40                
5580 Ølen

Postadresse:
Vindafjord vaksenopplæring
Rådhusplassen 1
5580 Ølen

Sigrid Vestbø
Avdelingsleiar vaksenopplæring
Kultur- og læring
E-post
Telefon 53 65 58 51
Mobil 415 79 431
Ane Kesia Eide Fatland
Einingsleiar og kultursjef
Kultur og læring
E-post
Telefon 53 65 58 50
Mobil 480 99 251