Logoped

Vindafjord kommune har tilsett logoped i 50 % stilling for barn og unge. Det er Inger Kathrine Sundve.

Ein logoped utgreier og arbeider med menneske som har ulike former for kommunikasjonsvanskar, stemmevanskar, språk- og talevanskar, taleflytvanskar og svelgevanskar.

PPT kan tilrå timar med logoped i samband med opplæring, som spesialpedagogisk hjelp etter barnehagelova, eller spesialundervisning etter opplæringslova.

Logopeden arbeider kvar tysdag og anna kvar onsdag

Sjå rettleiar for utøvande logoped for meir informasjon. (PDF, 298 kB)

Kontaktinformasjon

Profilbilde av Inger Kathrine  Sundve
Inger Kathrine Sundve
Logoped / oppvekstkoordinator
Oppvekst
E-post
Mobil 97 57 49 54