Logoped

Vindafjord kommune har tilsett logoped i 50 % stilling for barn og unge. Det er Inger Kathrine Sundve.

Ein logoped utgreier og arbeider med menneske som har ulike former for kommunikasjonsvanskar, stemmevanskar, språk- og talevanskar, taleflytvanskar og svelgevanskar.

PPT kan tilrå timar med logoped i samband med opplæring, som spesialpedagogisk hjelp etter barnehagelova, eller spesialundervisning etter opplæringslova.

Logopeden arbeider kvar tysdag og anna kvar onsdag

Sjå rettleiar for utøvande logoped for meir informasjon. (PDF, 3 MB)

Kontaktinformasjon

Inger Kathrine Sundve
Logoped / oppvekstkoordinator
Oppvekst
E-post