Logoped

Vindafjord kommune har tilsett logoped i 30 prosent stilling for barn og unge. Det er Inger Kathrine Sundve.

Ein logoped utgreier og arbeider med menneske som har ulike former for kommunikasjonsvanskar, stemmevanskar, språk- og talevanskar, taleflytvanskar og svelgevanskar.

PPT kan tilrå timar med logoped i samband med opplæring, som spesialpedagogisk hjelp etter barnehagelova, eller spesialundervisning etter opplæringslova.

Frå august 2021 vil logopeden arbeide kvar tysdag og anna kvar onsdag

Sjå rettleiar for utøvande logoped for meir informasjon. (PDF, 3 MB)

Kontaktinformasjon

Inger Kathrine Sundve
Kontaktperson logoped
Oppvekst
E-post
Telefon 53 65 65 38
Mobil 975 74 954