Visma flyt skule

Grunnskulane brukar "Visma flyt skole" som skuleadministrativt system. Tilsette, føresette og elevar kan logga seg inn for å senda meldingar mellom heim og skule. 

Logg inn i Visma flyt skule