Barnevernvakt

Barneverntenestene i Vindafjord, Etne, Sveio og Tysvær har inngått eit samarbeid om barnevernvakt.

Barnevernvakta er barnevernet sin akuttberedskap på kveldstid og i helger. Hovudoppgåva er å hjelpa barn og familiar i krise som trenger hjelp raskt.

Barnevernvakta er tilgjengeleg klokka 15.30 - 08.00 på kvardagar og heile døgnet i helger og på helligdagar.
 

Ring barnevernvakta på telefon: 90 17 05 91
 

Dersom krisesituasjon, ring politiet på telefon 02800.