Tverrfagleg fagdag med Marco Elsafadi

Måndag 23. januar arrangerer kommunen den årlege "PåGlimedBTI konferansen" i Skjold arena. I år med Marco Elsafadi som hovudattraksjon, der han skal snakka om inkludering, relasjon og samhandling.

Marco Elsafadi kjem på årets PåGlimedBTI konferanse Silje Katrine Robinson, Megafon

Det er planleggingsdag for barnehage og skule så alle som jobbar med barn og unge kjem til å delta på denne konferansen.

Laget rundt barn og unge er overordna tema for konferansen, som skal opnast av ordførar Ole Johan Vierdal. Marco Elsafadi skal snakka om inkludering, relasjon og samhandling. Tverrfagleg samhandling internt i kommunen og interkommunalt vert også på agendaen denne dagen, som kjem til å samla over 400 tilsette som jobbar med barn og unge. I tillegg er sentrale politikarar og politiet invitert. Utvalsleiar i OPOM, Steinar Skartland, skal avslutte konferansen. 

Ettermiddagsmøte for ungdom og føresette med Marco Elsafadi

Ungdom og føresette blir også invitert til eit ettermiddagsmøte med Marco Elsafadi i Skjold Arena.

Det vil bli enkel servering for alle. 

Les om tidlegare PåGlimedBTI konferansar her

Oppvekstreforma i Vindafjord

Handlingsrettleiar BTI i Vindafjord