Trygge foreldre på Haugalandet

Tiltaket rettar seg mot foreldre, og målet er ein gradvis opptrapping av COS P foreldrekurs til alle førstegongsforeldre. Føremålet er å gi foreldra eit betre utgangspunkt for å støtte barnet til å utvikle god psykisk helse og trivsel gjennom heile oppveksten.

Pixabay

Les meir om tiltaket "Trygge foreldre på Haugalandet" her.