Planutkastet til høyring 28.01.22

Planutkastet til kommunedirektøren om den framtidige barnehage - og skulebruksplanen vert lagt ut til høyring fredag 28. januar 2022 etter lunsj.

Opom på synfaring Vats skule Nils Erik Eide

Den politiske saka skal opp til behandling 21.06.22.