Gratis kjernetid i SFO også for 2. klasse frå hausten

Kunnskapsdepartementet har nå vedtatt endringer i forskrift til opplæringslova § 1B-4 om gratis kjernetid i skulefritidsordninga for elevar både på 1. og 2. årstrinn. Endringa trer i kraft 1. august 2023.

7089643 Pixabay

Den nye forskriftsteksten er publisert på Lovdata

Informasjon om bakgrunn for endringa