Felles lag rundt barn og unge!

Barn og unge i Etne og Vindafjord treng vaksne som ser den enkelte, lyttar, viser interesse og er engasjert for at dei skal læra. Barn og unge er framtida vår. Alle som jobbar med barn og unge er viktige for å utvikla og realisera gode oppvekstvilkår.

Klikk for stort bilete

Barnehage og skule skal vera ein stad der barn og unge kjenner seg inkludert og vert møtt som heile menneske, med ulike styrkar og behov. Denne rettleiaren er laga for at støttetenestene skal vera aktive i arbeid med å realisera dette: 

Rutine Helse og PPT er eit felles lag rundt barn og unge april 2021 (PDF, 377 kB)