Barnas kommunestyre 30.01.24

Det var 24 engasjerte elevar frå dei ulike skulane i kommunen som var med på barnas kommunestyre denne veka. Etter namneopprop var første saka opplæring. 

Svein Carlos Gjil

Deltakarane fekk blant anna høyre om demokrati, og høyre litt om kva ein kommune er og skilnaden på administrasjon og politikarar, budsjett og kommuneplan. Ei av sakene var førebuing til neste møte der ein mellom anna skal fordela 40 000 kroner til ulike tiltak.  Ordføraren hadde til slutt alle med på omvising på rådhuset. 

Svein Carlos Gjil