Velkomen til landbrukskonferanse i Ølen!

Stolt bonde med tru på framtida går av stabelen 30. januar 2023. Landbruks- og matministeren, leiaren i Norges bondelag og leiaren i Norsk bonde og småbrukarlag kjem. Kjem du?

I 2020 arrangerte Tysvær i samarbeid med Vindafjord fagdagen «Stolt bonde med tru på framtida». Dette blei ein suksess og var starten på ein årleg viktig fagdag med fokus på landbruksnæringa.

Vindafjord tok med seg stafettpinnen vidare og skulle i samarbeid med Etne arrangera det som skulle bli neste fagdag i januar 2021. Lite visste me då at covid skulle stoppa konferansen heilt til nå.

Gjennom godt nettverksarbeid har me kome fram til at satsing på klimasmart landbruk, smart lokalmat, teknologi og forsking vil sikra ei framtidsretta næring som gjer at me får ein stolt bonde med tru på framtida. Konferansen i januar vil gi deg inspirerande føredrag på desse tema.

Saman med denne satsinga har me samla landbrukspolitikken på nasjonalt, regionalt og lokalt politisk nivå slik at landbruket på Haugalandet blir aktualisert.

Landbruks- og matministeren, leiaren i Norges bondelag og leiaren i Norsk bonde og småbrukarlag kjem. Kjem du?

Program og invitasjon blir sendt ut like over nyttår.

Helsing programkomiteen
Vindafjord og Etne kommunar
Haugesund Sparebank og SpareBank 1 SR-Bank